Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potreban je zeleni karton osiguranja koji u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji.

Zeleni karton osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i zeleni karton osiguranja izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

Zeleni karton osiguranja važi za teritorije zemalja sa kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, a to su u ovom trenutku sve evropske zemlje osim Rusije. Na teritorijama zemalja u kojima ne važi naš zeleni karton (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan) naši automobilisti su dužni da plate premiju tzv. graničnog osiguranja (prilikom ulaska u svaku od tih zemalja).

Najavljeno ja da od 01.01.2012 zeleni karton neće biti potreban za 32 zemlje Evropske zemlje, dok će za zemlje (Makedonija , Bosna i Hercegovina,...) i dalje biti potreban.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti:

  • Polisu obaveznog osiguranja na uvid;
  • Saobraćajnu dozvolu;
  • Zeleni karton važi do isteka premije obaveznog osiguranja;
  • Cena zelene karte je 2000,00 dinara.