Na tehničkom pregledu se vrši provera , ima li vozilo ugradjene sve propisane uređaje, da li poseduje propisanu opremu i da li su isti u ispravnom stanju.


Cena tehničkog pregleda podložna je promenama u skladu sa trenutnim akcijama.


  • Sva vozila prema postojećim propisima podležu jednom godišnje tehničkom pregledu.
  • Redovnom tehničkom pregledu svakih šest meseci podležu vozila koja se bave javnim prevozom i obukom kandidata za vozače.

Tehnički pregled možete uraditi 30 dana pre isteka registracije jer isti važi 30 dana.