Sami izračunajte koliko iznosi
registracija putničkih automobila na teritoriji Opštine Novi Sad

Tehnički pregled uz kompletnu registr.
Nova nalepnica
Nova saobraćajna dozvola
Nove tablice
Usluga registracije
Ugovor
Usluga plaćanja poreza
Usluga odjave vozila
Ispunjavanje dokumenata
Punomoć
 
Snaga motora u KW:
Unesite snagu motora u KW 🙂


Unesite ceo broj 🙂


Unesite korektno snagu motora u KW 🙂


Unesite korektno snagu motora u KW 🙂

Zapremina motora u cm3
Unesite zapreminu motora u cm3 🙂


Unesite ceo broj 🙂


Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂


Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂

Vrsta goriva:
Godina proizvodnje:
Unesite godinu proizvodnje vozila 🙂


Unesite ceo broj 🙂


Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂


Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂

Tehnički pregled:
Nova nalepnica:
Nova saobraćajna dozvola:
Nove tablice:
Usluga registracije:
Ugovor:
Usluga plaćanja poreza:
Usluga odjave vozila:
Ispunjavanje dokumenata:
Punomoć:
Porez na upotrebu motornih vozila:
Komunalna taksa:
Polisa osiguranja:
SVEGA:

* NAPOMENA: Kalkulacija je informativnog karaktera, bez uračunate poštarine ili bankarske provizije za uplate gore navedenih iznosa.

KOREKCIJE:

  • Kod osiguranja TAXI vozila polisa osiguranja se povećava za 20%.
  • Kod osiguranja RENT A CAR vozila polisa osiguranja se povećava za 40%
  • Kod osiguranja putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo, polisa osiguranja se umanjuje za 10%.
  • Vozila na tri i četiri točka koja se registruju kao motocikli osiguravaju se kao motocikli po premijskoj grupi 6.